U našem lovištu moguće je organizirati skupni lov na divlje svinje prigonom. Mogućnost odstrela je do 20 grla crne divljači dnevno. Takoder organiziramo lov na divlje svinje u zatvorenom dijelu lovišta za manje grupe ljudi ili pojedinačno. Lovi se u ograđenom dijelu lovišta koji se proteže na 1000 hektara. Osim lova na divlje svinje moguće je organizirati i lov na jelena lopatara i muflona.