LOVIŠTA

U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ

Državno lovište Bukovac-Novakuša I/1 nalazi se jugoistočno od Vrbovca , na 59 km od Zagreba.

Lovište se prostire na 10000 hektara zemljišta, od toga 1000 hektara je ograđenog lovišta. Lovište je ravničarsko uz izmjenu polja i šumskih sastojina.

U lovištu obitava jelen obični, srna obična i divlja svinja od krupne divljači, a od sitne zec i fazan. U ograđenom dijelu nalaze se jelen lopatar, muflon i divlja svinja.

Mogućnost smještaja u lovačkoj kući koja je smještena u samom lovištu, te osigurava komfor i mir. Svaka soba ima vlastitu kupaonu i TV, a kuhinja i dnevni boravak su zajednički.

Nudimo individalni lov i organizaciju skupnog lova do 12 lovaca.

LOVIŠTA

PRIMORSKO GORANSKO LOVIŠTE

Na području grada Senja nalaze se brojna lovišta.

Primorsko područje podno Velebita vrlo je pristupačno i bogato raznim vrstama divljači kao što su smeđi medvjed, srna, jelen lopatar,čagalj, divlja svinja i muflon.

Ovo područje je jedno od najpoznatijih u ovom dijelu Europe po muflonu. Te zbog toga na ovom području za lov su najatraktivniji muflon, šljuka i prepelica. Smještaj u lovačkoj kući.